- protecția datelor cu caracter personal -

privind utilizarea
paginii Facebook și a paginii de internet Balance Center

 

    Orice interacțiune cu pagina noastră Balance Center ne dă posibilitatea de a primi înformații publice în legătură cu profilul dvs. de pe Facebook, precum și acces la orice informații publice dezvăluite voluntar de dvs. către paginile acestei companii, ca urmare a setărilor pe care le-ați realizat în contrul dvs. de Facebook.
    Puteți consulta politica de confidențialitate a companiei Facebook, care guvernează toate aplicațiile Facebook, accesând link-ul: https://www.facebook.com/about/privacy/, potrivit căruia sunt considerate informații publice acele informații, care pot fi văzute de oricine în cadrul sau în afara Facebook, chiar și de persoane care nu dețin conturi pe platforma Facebook (ca de exemplu: numele de utilizator Facebook, orice informație postată sau distribuită pentru o audiență publică, informații publice din profilul dvs., conținut pe care distribuiți pe o pagină sau în orice alt forum public).
    Prin intermediul paginii Facebook Balance Center accesează datele dvs. ca urmare a faptului că ați optat să le dezvăluiți în mod voluntar, prin setările realizate a fi informații publice, dar și prin captarea lor automată, încă de la momentul accesării paginii, în urma utilizării aplicației a unor tehnologii și programe informatice specifice.
    Vă invităm să parcurgeți cu atenție informarea completă asupra acestor tehnologii folosite și a opțiunilor dvs. de a schimba setările în legătură cu modul de acțiune a acestora,  accesând linkul https://www.facebook.com/policies/cookies/,
    Dacă accesați pagina de Facebook Balance Center, fără să reacționați în vreun fel la o postare a noastră, atunci nu vom realiza nici un fel de preluare de date. Însă dacă interacționați cu pagina noastră  este posibil să primiți diverse notificări de la Facebook (în funcție de setările efectuate de dvs.) și de asemenea este posibil să vă transmitem mesaje private, utilizând mijloace de comunicare puse la dispoziție de această aplicație. Ulterior, în raport de interesul dvs. pentru activitatea noastră, dacă veți dori să aflați diverse informații suplimentare despre produsele si serviciile noastre, precum, dacă doriți să beneficiați de serviciile noastre prin programări, veți avea posibilitatea să ne furnizați și alte date personale, precum număr de telefon și adresă de email. Însă aceste date de contact vom folosi exclusiv pentru a vă transmite punctual informațiile solicitate de dvs.
    Tratăm cu seriozitate și responsabilitate confidențialitatea datelor cu caracter personal, iar securitatea acestora reprezintă o prioritate pentru noi. Din acest motiv ne angajăm să respectăm noile reguli impuse de Regulamentul european nr. 2016/679 denumit "Regulamentul" în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 
    De asemenea, vă informăm și asupra drepturilor de care beneficiați și vă ghidăm cu privire la modalitatea de exercitare a acestora, astfel acest document este relevant pentru dvs. în calitate de utilizator a paginii Facebook Balance Center, iar obligațiile noastre exită atâta timp, cât datele dvs. sunt stocate, indiferent de forma de stocare și de păstrare a acestora în evidențele noastre.

DESPRE NOI

    SC Balance Center SRL este o societate comercială ce are ca principala activitate consultație și educație în nutriție, precum organizarea de evenimente de educație nutrițională și unui stil de viață sănătos prin intermediul unor ateliere specifice. Suntem o echipă de oameni inspirați de conceptul prevenției și preocupați de sănătatea umană. Suntem convinşi că putem cu toţii să ne bucurăm de o stare de bine fizică şi psihică.
    Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm că S.C. Balance Center S.R.L., înregistrată la O.R.C. Arad, sub nr. J2/1535/2019, având CUI: 41601563, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.
    Din punct de vedere al Regulamentului GDPR, Balance Center SRL este operator de date cu caracter personal, reprezentant legal de Tascau Gyongyver și poate fi contactată la:

 • adresa de corespondență electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • adresa de corespondență poștală: Arad, Țepeș Vodă, nr. 13, etaj 1.

   Balance Center are grijă de interesele personale ale clienților săi şi ale tuturor persoanelor, care accesează site-ul www.balance-center.ro și pagina de Facebook Balance Center și caută să asigure atât siguranța navigării, cât și protecția datelor cu caracter personal ale tuturor persoanelor, care ne-au acordat  și care și-a exprimat acordul în vederea înregistrării e-mailului personal sau a altor date personale, în baza de date a societății.

    Balance Center colectează și prelucrează datele comunicate de clienți numai în scopul prevăzut și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. De asemenea, balance-center.ro nu va dezvălui  nici un fel de informație identificabilă, personală a clienților săi către terțe persoane și nu va permite accesul acestora la datele acestora. Balance Center își informează clienții că la datele acestora pot avea acces numai angajații societății, cu unicul scop de a executa în mod corect toate operațiunile necesare gestionării comenzilor și a solicitarilor dvs. efectuate către societatea noastră.
    Balance Center poate furniza datele dvs. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat/colaborare, aflate sau nu pe teritoriul Uniunii Europene, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de nutriție, de psihologie, de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața produselor și serviciilor noastre. Informațiile dvs. cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, doar în cazul în care legea ne obligă în acest sens.

CE DATE COLECTĂM, DE CE ȘI CUM

    Colectarea datelor face doar cu acordul dumneavoastră şi în scopul programării consultaţiilor, a încheierii contractelor, eventual pentru reclamă şi marketing, cu acordul dvs.
    Utilizăm doar acele informații strict necesare și relevante pentru a vă programa sau a vă trimite informații solicitate de dvs. pentru nevoile dvs. de consumator, respectiv datele dvs. cu caracter personal, colectate şi prelucrate sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail,  numarul de telefon, vârsta, ocupația, oraș, servicii solicitate pentru programare.
    Intrăm în posesia datelor dvs., în principal ca urmare a faptului că optați să ni le dezvăluiți în mod voluntar pentru scopurile sus menționate.  Astfel refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (S.C. Balance Center S.R.L) de a încheia contractul/ de a semna consimțământul informat, de a fi programat la o consultaţie etc., acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.
Colectăm informațiile dvs.  în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la urmatoarele:

 • în situatia în care sunteți interesat de produsele sau serviciile noastre, în vederea informării dvs., transmiterii tuturor detaliilor care vă sunt necesare pentru a lua o decizie informată,
 • ntenționați să vă programați sau vă programați la consultație nutrițională și/sau intenționați să vă înscrieți sau vă înscrieți la programul nostru de educare nurtițională a copiilor sau la alte evenimente (traininguri, ateliere, seminarii, etc.), în vederea încheierii unui contract de vânzare/prestări servicii, în vederea semnării consimțământului informat și a îndeplinirii obligaților asumate față de dvs., precum și în vederea conformării legislației speciale în materia formării nutriționale și a legislației în materia fiscală.
 • în scopul de a soluționa cererile dvs., pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați.
 • pentru a răspunde la solicitările autoritățtilor sau pentru a prelucra datele în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dvs. către anumite autorități, de a stoca datele dvs. pentru o anumită perioadă sau de a-vă prelucra aceste date într-un alt mod.
 • pentru a putea realiza tranzacții, restructurări sau alte operațiuni. In cazul unor tranzactii, este posibil să divulgăm date către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom reduce pe cât posibil această divulgare referitoare la datele personale filtrând în mod special natura acestora în funcție de specificul operațiunii. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.
 • pentru apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane, în proceduri administrative, amiabile sau în fața instanțelor de judecată. Este posibil să prelucrăm datele dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștrii (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele cu caracter personal, după caz, în virtutea unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.
 • pentru prevenirea fraudelor. Putem prelucra datele dvs. prin transmiterea acestora către autorități cu atribuții de cercetare penală, economico-financiară, auditori, avocați etc. Prelucrarea este justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre.

  În măsura în care vom folosi informațiile deținute în alte scopuri decât cele mai sus declarate, vă vom solicita în mod expres consimțământul și vă vom explica de ce noi drepturi beneficiați în această situație.

SCOPUL COLECTĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC

    În principiu scopul colectării datelor este în vederea stabilirii programărilor la Balance Center, incheiere de contracte, prescrierea regimului alimentar individual, educație nutrițională, anunțul evenimentelor de interes personal și public.
    Prin completarea datelor dvs. în formularul de programare sau de contact, declarați că acceptați în mod voluntar ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date Balance Center, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Balance Center.
    Datele dvs. cu caracter personal pot fi folosite și în scopul monitorizării, securității și pază a  persoanelor, bunurilor, spațiilor, prin camere video amplasate în incinta sediului.
    Datele dvs. vor fi transmise doar către instituțiile autorizate ale statului, în vederea respectării obligațiilor fiscale și departamentului nostru de contabilitate (societate externă de prestări servicii).
    Vă informăm că aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea datelor din baza noastră de date! Ștergerea datelor se face numai în baza unei solicitări exprese adresate către Balance Center, prin intermediul coordonatelor anunțate mai sus (la secțiunea Despre noi).
    Prezentul document este intocmit cu respectarea normelor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal și este accesoriu documentului ”Termeni și Condiții” şi se completează cu acestea. Conform Regulamentului (UE) nr.679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, Balance Center are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dvs.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

    Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar ca persoanele vizate să adreseze o cerere operatorului în acest sens. Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. La Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate:

 • dreptul la informare (art. 13 și art. 14), conform căreia puteți găsi toate detaliile necesare în prezentul document. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
 • dreptul de acces (art. 15), conform căreia persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate și la modul în care îi sunt prelucrate aceste date
 • dreptul la rectificare (art. 16) conform căreia persoanele vizate au dreptul de a interveni asupra acestora, și de a furniza operatorului de date informații actualizate.
 • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17), conform căreia persoanele vizate au dreptul de a cere operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, iar în acest caz operatorul de date va acționa conform legislației în vigoare, precum și conform Regulamentului UE, privind prelucrarea de date cu caracter personal, conform art. 14., alin 5, lit. b).
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), conform căreia aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în anumite circumstanțe, în care vă îngrijorați de modul în care vă sunt prelucrate datele dvs. acest drept poate fi o alternativă a dreptului de a șterge datele dvs.
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20), conform căreia aveți dreptul de a solicita portarea datelor dvs. la un alt operator în mediul virtual (acest drept nefiind extins la cele puse pe hârtie).
 • dreptul la opoziție (art. 21), prin care aveți dreptul de a nu furniza anumite informații, însă având în vedere sfera în care acționăm, s-ar putea ca acesta să fie constituie un impediment în calitatea servicilor oferite de către dvs., cu excepția cazurilor în care această opoziție constituie dreptul de a nu primi informații de marketing și publicitate.
 • drepturi legate de procesul decizional automatizat și crearea de profiluri (art. 22), conform căreia aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77), vă asigurăm că toate sesizările și plângerile dvs. vor fi tratate cu seriozitate, profesionalism și deplină confidențialitate, dacă totuși sunteți nemulțumit de modalitatea în care am răspuns sesizărilor dvs., vă puteți adresa autorităților ce dețin rol de control asupra activității noastre în materie de date cu caracter personal. În România, această autoritate este reprezentată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei informații de contact sunt: Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, 010336, București, România. Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212. E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
 • dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul (UE) nr.679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personl şi privind libera circulaţie a acestor date.

     Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate. Persoanele care prelucrează, în numele S.C. Balance Center S.R.L. date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.
    Prin citirea prezentelor ”Termene și Condiții” ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege.
    Totodată, vă informăm că aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul de marketing direct şi de realizare a profilului dvs. în scop de marketing.    
    Sistemele informatice și procedurile software pe care se bazează funcționarea site-ului achiziționează, în cursul normalei lor funcționări, câteva informații a căror colectare și transmitere este necesară pentru buna funcționare a protocoalelor de comunicare în cadrul Internetului. Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecții identificabili, dar prin natura lor ar putea, în cazuri speciale, prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.
    În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URL ale resurselor accesate, orarul vizitei dvs., metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului accesat, codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) și alți parametrii referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.
    Vă informăm că atunci când vizitați site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, așa cum se întâmplă în cazul tuturor operatorilor. Aceste date indicate vor fi utilizate doar cu scopul de a colecta informații statistice anonime în legătură cu folosirea site-ului, și pentru a-i putea controla corecta funcționare. Datele ar putea să fie utilizate de ujmag și în vederea stabilirii răspunderii în cazul săvârșirii unor ipotetice infracțiuni informatice, cu scopul principal de a vă garanta securitatea și siguranța în timpul navigării dvs.
    Balance Center nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.balance-center.ro,  poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate strict în scopul pentru care le-ați furnizat.

PRINCIPII DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    Prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. Balance Center S.R.L. se face cu respectarea următoarelor principii:

 1. PRINCIPIUL LEGALITĂȚII, ECHITĂȚII ȘI TRANSPARENȚEI
      Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din GDPR, datele personale trebuie să fie prelucrate într-o manieră legală și transparentă, asigurând echitatea față de persoanele fizice a căror date sunt prelucrate. Astfel vă informăm de fiecare dată și vă cerem permisiunea pentru a vă prelucra datele dvs. cu caracter personal.

 2. PRINCIPIUL LIMITĂRII LEGATE DE SCOP
      Conform art. 5 alin. (1) lit. b) din GDPR., datele se vor coleta cu scopuri precise și specifice, iar aceste scopuri sunt specificate prin prezentul ”Termene și Condiții”, datele coletate fiind necesare în vederea programării, cât și ulterior în vederea elaborării unor regimuri alimentare și alte recomandări în acest sens. Astfel prelucrarea datelor dvs. se va desfășura conform cu scopul pentru care le-ați împărtășit cu noi.

 3. PRINCIPIUL REDUCERII LA MINIMUM A DATELOR
      Conform art. 5 alin. (1) lit. c) din GDPR, colectarea datelor se vor reduce la minimum posibil, cu excluderea colectării oricăror date, care nu folosește drept scop pentru ce anume sunt solicitate datele respective.
 4. PRINCIPIUL EXACTITĂȚII
      Conform art. 5 alin. (1) lit. d) din GDPR, ne asigurăm că datele personale furnizate sunt exacte și corecte, asftel vă rugăm ca întotdeauna să ne furnizați date concrete și corecte și de asemenea vă rugăm, să ne furnizați datele solicitate de la dvs. în conformitate cu realitatea și în cazul schimbării oricăror element furnizat, să reveniți cu noile date, in vederea actualizării acestora.

 5. PRINCIPIUL LIMITĂRII LEGATE DE STOCARE
      Conform art. 5 alin. (1) lit. e) din GDPR, vă asigurăm că datele colectate de la dvs. sunt păstrate și arhivate atâta timp, cât este necesar, conform legislației în vigoare și conform criteriilor de utilizare, stabilite în art. 13 alin. (2) lit. a) și art. 14 alin. (2) lit. a) din GDPR. Astfel datele dvs. vor fi păstrate conform atr. 14, alin (5) lit. b).

 6. PRINCIPIUL INTEGRITĂȚII ȘI CONFIDENȚIALITĂȚII
      Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din GDPR, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, conform unor principii de securitate prin care dispunem de măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja datele personale deținute. Astfel vă asigurăm asupra faptului că datele dvs. sunt prelucrate conform unor proceduri, care să țină cont de confidențialitate (nu au acces persoane neautorizate asupra datelor dvs.), integritate (nu se fac schimbări deliberate sau accidentale asupra datelor dvs.) și de disponibilitate (datele dvs. pot fi accesate în orice moment de către persoanele autorizate).

 7. PRINCIPIUL RESPONSABILITĂȚII
      Conform art. 5 alin. (2) din GDPR,  Balance Center s-a conformat regulamentului GDPR, prin procesul de informare continuuă în acest sens, precum și prin adoptarea și implementarea anumitor politici, prin care documentele să ajungă la locul lor și să se păstreze în maximă siguranță.

Pentru orice informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal, sau pentru orice alte solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., și vă vom răspunde la acesta în termenele legale.

 IMPOSIBILITATEA/REFUZUL DE A NE FURNIZA ANUMITE DATE PERSONALE

    În cazul în care nu ne furnizați informațiile solicitate este posibil să nu putem prelucra solicitarea dvs și să nu fim în măsură să vă furnizăm produsele sau serviciile de interes.

 UTILIZATORI

    Datele private transmise în mod direct de dvs. prin intermediul Paginii Facebook și/sau a site-ului www.balance-center.ro, sunt folosite de SC Balance Center SRL și nu vom distribui niciodată informațiile cu caracter personal unui terț în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică de confidențialitate.
    Putem transmite informațiile dvs. cu caracter personal, atunci când situația o cere, partenerilor noștrii de încredere, care sunt în măsură să ofere garanții în legătură cu securitatea și confidențialitatea datelor dvs. și care le procesează doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Partenerii noștrii sunt în general terți prestatori de servicii cu care colaborăm și care activează în domenii precum: servicii IT și mentenanță, contabilitate și fiscalitate, consultanță și asistență juridică, consultanță nutrițională și psihologică, masaj, rejuvance, bowen, marketing, eventual autorității publice.

LOCUL STOCĂRII

    Baza de date fizică și electronică conținând informații cu caracter personal este gazduită/stocată pe servere securizate din România. În măsura în care vom transfera anumite date cu caracter personal unor entități localizate în UE sau în afara acestuia, inclusiv în state, cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal vom lua măsuri pentru a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile vor fi protejate prin clauzele contractuale sau alte garanții, precum schemele de certificare din care face parte și Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

MĂSURI DE SECURITATE

    Deși datele dvs. sunt colectate în mediul online, o parte din acestea sunt stocate inclusiv pe suport de hârtie. Balance Center se preocupă în mod special și constant de implementarea unor măsuri eficiente de securitate de natura să protejeze datele dvs. cu carcater personal și să evite brese de securitate atât în ceea ce privește informația stocată electronic cât și pe suport fizic.
    Indiferent de modalitatea de stocare, datele dvs. sunt păstrate în medii sigure care beneficiează de proceduri și măsuri de protecție la acces, utilizare, divulgare, modificare sau distrugere neautorizată. De asemenea, am implementat măsuri speciale privind securitatea rețelei și a transferului de date, auditare și testare a infrastructurii, personal instruit, politici stricte de utilizare a suporturilor pe care sunt consemnate date cu caracter personal, etc.